Mark/VA

I över 30 år har Mark & Miljö i Ljungby utvecklat en bred kunskap inom mark och anläggning.

Vi utför olika typer av projekt med hög kvalité och enligt kundens önskemål.

Mark & Miljö i Ljungby erbjuder kostnadseffektiva lösningar bland annat inom:

-Nyanläggningar, underhåll och renoveringar av vatten- och avloppsledningar.

-Rivning av div. byggnader och konstruktioner.

-Marksanering.

Vi utför även div. olika mark- och anläggningsarbeten, stora som små. Allt ifrån lekplatser, grundläggningar, staket och mycket mer.