Pågående Projekt

Yttre miljö till LSS-boende Evedalsvägen, Växjö

Projekt beskrivning: Nybyggnation av ett LSS-boende på Evedalsvägen i Växjö där vi har markentreprenaden. Det gäller yttre miljö och parkeringsytor som vi ska utföra i 2 olika etapper. 

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: Skanska Direkt AB

Entreprenadtid: 2024 – Våren 2025

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Marlen Lundgren

Arbetsledare: Tommy Ivarsson