Pågående Projekt

Ramavtal, Markaryd

RAMAVTAL, MARKARYD

Projekt beskrivning: Mark och Miljö har haft ramavtal i Markaryds Kommun, där det utförs Va-arbeten, lekplatser, snickeriarbete  mm

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Markaryds Kommun

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Kim Svensk

Arbetsledare: Erik Bäckman