Pågående Projekt

RAMAVTAL, VÄXJÖ KOMMUN ANLÄGGNING

Projekt beskrivning: Mark och Miljö har ramavtal i Växjö Kommun, där det utförs Förbättringar utemiljöer, lekplatser, snickeriarbete  mm

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Växjö Kommun

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Marlen Lundgren

Arbetsledare: Tommy Ivarsson, Bojje Eliasson