Pågående Projekt

VEAB FKU Landskap

Projekt beskrivning: Mark och Miljö ska göra yttre miljön på Växjö Energis fastighet, det innefattar nya parkeringsytor, gångstråk och nya grönytor. 

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: Växjö Energi AB

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Marlen Lundgren

Arbetsledare: Mattias Olsson